Choď na obsah Choď na menu
 


List pre občanov obce

16. 12. 2008

OBEC TOPOĽOVKA, Obecný úrad v Topoľovke 067 45 Topoľovka 194.

 

 Informačný list pre občanov obce

 

 Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke  na svojich zasadnutiach prerokuváva riešenie úloh samosprávy v jednotlivých oblastiach. Týmto informačným listom oslovujeme občanov obce:

  

1.     Obec Topoľovka v kábelových rozvodoch prevádzkuje 14 televíznych programov : STV1,STV2,Markíza,JOJ,ČT1,ČT2,Nova,Prima,TA3,STV3,Očko,Nick. Do prevádzky boli uvedené Joj+ a kresťanská televízia TV Lux, ktoré si môžu účastníci naladiť na svojich prijímačoch. Občania majú možnosť si zriadiť vysokorýchlostný internet cez spoločnosti Wimax, alebo T-com, kde je zároveň  možnosť si zriadiť televíziu Mágio. Základná škola zriadila v svojich priestoroch modernú počítačovú učebňu, v ktorej bude organizovať  pre občanov  základné kurzy práce s počítačom a internetom.

2.     Obec zriadila vlastnú  internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené najnovšie informácie z obce, fotodokumentácia,  kontakty na obecný úrad, úradné hodiny a aktuálne rozpisy svätých omší. Názov stránky je : www.topolovka.estranky.sk

3.     Obec ponúka stravovanie seniorov výdajom obedov v pracovných dňoch okrem školských prázdnin z jedálne Základnej školy. Odber obedov bude možný v nosičoch.  Záujemcovia o odber obedov sa môžu nahlásiť na obecnom úrade do 31.12.2008 V prípade  väčšieho záujmu občanov o stravovanie obec stanoví výšku príspevku k obedom pre odberateľov. V školskej jedálni je možné objednať aj usporiadanie pohostení pri životných jubileách, karov, krstín, svadieb a podobných podujatí.

4.     Od 1.1.2009 obec plánuje zaviesť zber komunálneho odpadu 2x mesačne pre zlepšenie služieb v tejto oblasti. Zároveň bude pokračovať separovaný zber sáčkovým spôsobom. Presný rozpis zberu komunálneho odpadu ako aj  termínov separovaného zberu jednotlivých zložiek občania obdržia do 31.12.2008. Obec plánuje ukončiť separovaný zber v kontajneroch, bude sa realizovať len zber sáčkovým spôsobom. V roku 2009 sa bude realizovať aj zber autobatérií, pneumatík, bielej techniky a železa. Žiadame občanov, aby si tieto odpady uložili a v stanovené dni ich odovzdali do zberu. Pri cintorínoch budú na obmedzené obdobie uložené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené výlučne na odpad z cintorínov a to umelé vence, sviečky a sklené lampáše. Žiadame občanov, aby v tomto období umiestnili tieto odpady z cintorínov do kontajnerov, ktoré budú vyvezené a kontajnery k cintorínom budú uložené až pred pamiatkou zosnulých v roku 2009. Tieto kontajnery neslúžia na uskladňovanie domového a iného odpadu. Žiadame občanov, aby rešpektovali túto výzvu a neumiestňovali v týchto kontajneroch iné odpady.  Zároveň opätovne upozorňujeme občanov obce na prísny zákaz vyvážania akýchkoľvek odpadov v katastri obce na čierne skládky. Obecný úrad monitoruje uvedené aktivity a priestupky v oblasti životného prostredia budú prejednávané v správnom konaní a zisteným vinníkom budú uložené pokuty.   

5.     V telocvični Základnej školy je možnosť športových hier pre skupiny občanov a žiakov v poobedňajších a večerných hodinách a to : aerobik, stolný tenis, sálový futbal, volejbal.

6.     V kultúrnom stredisku  je možnosť výuky základov práce s počítačmi pre verejnosť.