Choď na obsah Choď na menu
 


testovanie COVID19 na 20.2.2021

18. 2. 2021

OZNAM O  TESTOVANÍ OBČANOV

 

Obecný úrad v Topoľovke oznamuje, že  v Obci Topoľovka sa uskutoční testovanie občanov na ochorenie Covid 19, dňa :

 

20.februára 2021 (sobota)

 

 v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod.

na odbernom mieste v sále Kultúrneho domu Topoľovka.

 

Testovanie občanov antigénovými testami je dobrovoľné, testovania sa nemusia zúčastniť deti do 15 rokov a občania starší ako 65 rokov, občania, ktorí sa nemôžu testovať zo zdravotných dôvodov a občania, ktorí v predošlých 90 dňoch prekonali ochorenie Covid 19 a majú lekárske potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia. Na testovanie je potrebné so sebou doniesť občiansky preukaz a mať správne nasadené ochranné rúško alebo respirátor.

Obec neurčila poradie príchodu občanov na testovanie, preto je možné sa prísť otestovať v ktorom koľvek čase, aký občanom vyhovuje. Predpokladáme, že testovanie bude prebiehať priebežne a nebudú sa tvoriť dlhé čakacie doby.

Prosíme občanov obce o zhovievavosť a trpezlivosť pri čakaní na testovanie, ako aj ohľaduplnosť voči ostatným čakajúcim a testovaciemu tímu.

Žiadame občanov obce aby v priestoroch odberného miesta dodržiavali pokyny testovacieho tímu a všetky bezpečnostné a hygienické pravidlá, a to najmä hygienu rúk, dostatočné odstupy a správne nasadené ochranné rúška. Len kolektívnym dodržiavaním opatrení a vzájomnou ochranou dosiahneme zabezpečenie zdravia nás všetkých a skorý návrat do normálneho života bez opatrení a obmedzení.

V prípade, že bude mať testovaný občan pozitívny test, žiadame, aby bezodkladne odišiel do domácej karantény aj s rodinnými príslušníkmi, s ktorými býva v jednej domácnosti a kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý ho poučí o ďalšom postupe liečby.

Zároveň žiadame občanov, aby aj naďalej dodržiavali všetky opatrenia k zamedzeniu šírenia choroby platné v tomto období na území SR.

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Štefan Ladičkovský

                                                                                                    Starosta obce: