Choď na obsah Choď na menu
 


WIFI pre Teba,

27. 1. 2021

plagat_page-0001.jpg

Publicita_plagát.docx

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071W913

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Topoľovka, č.194, 067 45 Topoľovka

Miesto realizácie: Obec Topoľovka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad (48.92293, 21.81316)

Bod 2 Futbalové ihrisko (48.92479, 21.8153)

Bod 3 Poľovnícka chata (48.92147, 21.812)

Bod 4 Dom smútku (48.92236, 21.80825)

Bod 5 Základná škola (48.92431, 21.81362)

Bod 6 Hasičská zbrojnica (48.92451, 21.80959)

Bod 7 Obecná prevadzkáreň (48.92575, 21.80622)

Bod 8 Rozhlasový stĺp 1 (48.92982, 21.80076)

Bod 9 Rozhlasový stĺp 2 (48.93312, 21.79295)

Bod 10 Rozhlasový stĺp 3 (48.91552, 21.81052)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 11.11.2019.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk