Choď na obsah Choď na menu
 


Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov

11. 10. 2016

Obec Topoľovka, 067 45 Obecný úrad Topoľovka 194.

 

V Topoľovke 6.10.2016

 

 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov

Oznámenie o prerokovávaní zámeru

 

Obec Topoľovka oznamuje občanom obce, že firma Bauen s.r.o. Topoľovka č.193 spracovala Zámer činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov“. V tomto období prebieha posudzovanie zámeru.

Nahliadnuť do zámeru, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na obecnom úrade v Topoľovke od 11.10.2016 do 25.10.2016 počas pracovnej doby. Zároveň počas tejto lehoty môže verejnosť podávať písomné pripomienky na obecnom úrade v Topoľovke.

Obec Topoľovka zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční dňa 25.10.2016 o 13.00 hod v zasadačke obecného úradu Topoľovka, na ktoré pozýva verejnosť, zástupcov MŽP SR, rezortné orgány a dotknuté orgány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Štefan Ladičkovský

                                                                                        starosta obce: